Brief – strony www

Brief dotyczący projektu strony www

Poniższy formularz pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania odnośnie projektu. Wszystkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby przygotowania oferty i projektu.
Jeżeli niektóre pytania wydają się Państwu zbędne, można je pominąć.

    Podstawowe informacje o firmie

    Informacje o projekcie strony www

    Wytyczne dotyczące grafiki projektu    6  +  2  =