Brief – marketing online

Brief dotyczący marketingu online

Poniższy formularz pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania odnośnie działań promocyjnych. Wszystkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby przygotowania oferty.
Jeżeli niektóre pytania wydają się Państwu zbędne, można je pominąć.

    Podstawowe informacje    od
    do
      +  77  =  83